یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۱۳

بانک فایل رایگان کارگاه های برگزار شده

کارگاه عبور از بحران و تاب آوری اجتماعی

مدرس: آقای ملک زاده   

تاریخ برگزاری: 12 فروردین ماه 1400

دانلود فایل صدای ضبط شده با فرمت m4a (اینجا کلیک کنید)

کارگاه مدیریت چالش ها و موانع زندگی 

مدرس: خانم امینی   

تاریخ برگزاری: 11 فروردین ماه 1400

دانلود فایل اسلاید ها (اینجا کلیک کنید)

کارگاه تاب آوری و مدیریت خشم 

مدرس: آقای عظیمی   

تاریخ برگزاری: 10 فروردین ماه 1400

دانلود فایل اسلاید ها (اینجا کلیک کنید)

دانلود فایل صدای ضبط شده با فرمت m4a قسمت اول (اینجا کلیک کنید)

دانلود فایل صدای ضبط شده با فرمت m4a قسمت دوم (اینجا کلیک کنید)

 

روانشناس کاشان ، مرکز مشاوره کاشان ، کلینیک روانشناسی کاشان ، روانشناسی کاشان ، مشاور کاشان ، مشاوره کاشان ، حال خوب کاشان ، کلینیک حال خوب کاشان ، بهزیستی کاشان ، مرکز مشاور کاشان ، مشاوره ازدواج ، مشاوره فردی ، سکس تراپی ، مشاوران کاشان ، روانشناسان کاشان ، نوبت گیری مشاور کاشان ، نوبت گیری روانشناس